Με ταυτότητα και ΑΦΜ θα παίζουν «φρουτάκια»


Αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τόπος μόνιμης διαμονής είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην ...ατομική κάρτα παίκτη για τα Video Lotteries Terminal (φρουτάκια), σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευσης του κανονισμού διεξαγωγής και Ελέγχου τυχερών παιγνίων που δημοσίευσε στο Διαδίκτυο η Επιτροπή Ελέγχου και Παιγνίων.

Η τελευταία θα ορίζει με απόφαση της το όριο στοιχηματισμού ανά μηχάνημα, ενώ θα υπάρχει αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) για τους παίκτες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή (πρόεδρος κ. Ε. Γιαννακόπουλος) δημοσίευσε το κείμενο του κανονισμού που θα διέπει την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα της λειτουργίας 16.500 παιγνιομηχανημάτων και 18.500 μηχανημάτων τα οποία θα παραχωρήσει με την διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού σε εταιρείες.

tro-ma-ktiko.blogspot.gr
Share on Google Plus