Εξωφρενική τιμή για ένα εισιτήριο του αγώνα Μεϊγουέδερ-Πακιάο

Η ανεπανάληπτη ζήτηση για ένα εισιτήριο στον αγώνα του αιώνα στην πυγμαχία, μεταξύ Φλόιντ Μεϊγουέδερ και Μάνι Πακιάο στις 2 Μαΐου στο Λας Βέγκας, δεν επέτρεψε καν τη διάθεσή τους στο… απλό κοινό. Τα μαγικά χαρτάκια κατέληξαν…

a.document.close(),n(a.document))},r=function(){var a=J;if(a&&(a=a.contentWindow))if(H="",a.botguard){var b=a.botguard.bg;if(b)try{L(function(){I=new b(G)})}catch(c){H="5"}else H="3"}else H="2"},M=function(){try{var a=window.rvdt,a="number"==typeof a?36E5>a?""+a:"M":null}catch(b){}return a||null},O=function(){return["bg",N(),"9"]},L=function(a){window.wrpfc=a;window.wrpfc()},N=function(){var a=I;if(H)return H;if(!a)return"5";if(!a.invoke)return"4";var b;try{L(function(){a.invoke(function(a){b=a})})}catch(c){return"6"}return b&&b.length?3>b.length?"7":750.feedback_container {width: 100%;height: 100%;position: absolute;top:0;left:0;display: none;z-index: 9020;background-color: white;}.feedback_page {font-family: "Arial";font-size: 13px;margin: 16px 16px 16px 16px;}.feedback_title {font-weight: bold;color: #000000;}.feedback_page a {font-weight: normal;color: #3366cc;}.feedback_description {color: #666666;line-height: 16px;margin: 12px 0 12px 0;}.feedback_closing {color: #0367ff;line-height: 16px;margin: 12px 0 12px 0;}.feedback_logo {position: absolute;right: 0;bottom: 0;margin: 0 12px 9px 0;}.feedback_logo img {height: 15px;}.survey_description {color: #666666;line-height: 17px;margin: 12px 0 10px 0;}.survey {color: #666666;line-height: 20px;}.survey_option input {margin: 0;vertical-align: middle;}.survey_option_text {margin: 0 0 0 5px;line-height: 17px;vertical-align: bottom;}.survey_option:hover {background-color: lightblue;cursor: default;}Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! ΑναίρεσηΤι δεν σας άρεσε σε αυτή τη διαφήμιση;Μη σχετικήΕπαναλαμβανόμενηΑκατάλληληΣας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! ΠίσωΘα εξετάσουμε αυτήν τη διαφήμιση για τη βελτίωση της εμπειρίας σας στο μέλλον.Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! ΑναίρεσηΘα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να εξετάσουμε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο.Κλείσιμο διαφήμισης: %1$d(function(){var k=this,aa=function(a,b){var c=a.split("."),d=k;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},l=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},m=function(a){return"string"==typeof a},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2b?1:0};var v=function(a){v[" "](a);return a};v[" "]=function(){};var ea=function(a,b){try{return v(a[b]),!0}catch(c){}return!1};var w=function(a){try{return!!a&&null!=a.location.href&&ea(a,"foo")}catch(b){return!1}};var fa=document;var x=function(a,b,c){b=p(c,b);a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var ga="constructor hasOwnProperty isPrototypeOf propertyIsEnumerable toLocaleString toString valueOf".split(" "),ha=function(a,b){for(var c,d,e=1;ec?Math.max(0,a.length+c):c;if(m(a))return m(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;cparseFloat(a))?String(b):a}(),ta={},I=function(a){var b;if(!(b=ta[a])){b=0;for(var c=da(String(sa)).split("."),d=da(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f=a.ba)};var Fa=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);};var J=function(){this.K=this.K;this.W=this.W};J.prototype.K=!1;var K=function(a,b){this.type=a;this.currentTarget=this.target=b;this.defaultPrevented=this.l=!1;this.O=!0};K.prototype.preventDefault=function(){this.defaultPrevented=!0;this.O=!1};var Ga=!F||F&&(C()||9=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(b){}};var M="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0),Ia=0;var Ja=function(a,b,c,d,e){this.j=a;this.w=null;this.src=b;this.type=c;this.s=!!d;this.t=e;this.key=++Ia;this.m=this.q=!1},N=function(a){a.m=!0;a.j=null;a.w=null;a.src=null;a.t=null};var O=function(a){this.src=a;this.g={};this.A=0};O.prototype.add=function(a,b,c,d,e){var f=a.toString();a=this.g[f];a||(a=this.g[f]=[],this.A++);var g=P(a,b,d,e);-1e.keyCode||void 0!=e.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==e.keyCode)try{e.keyCode=-1;break a}catch(g){f=!0}if(f||void 0==e.returnValue)e.returnValue=!0}e=[];for(f=c.currentTarget;f;f=f.parentNode)e.push(f);for(var f=a.type,h=e.length-1;!c.l&&0>>0),La=function(a){if("function"==l(a))return a;a[V]||(a[V]=function(b){return a.handleEvent(b)});return a[V]};var W=function(){J.call(this);this.k=new O(this);this.S=this;this.M=null};r(W,J);W.prototype[M]=!0;W.prototype.addEventListener=function(a,b,c,d){T(this,a,b,c,d)};W.prototype.removeEventListener=function(a,b,c,d){Pa(this,a,b,c,d)};W.prototype.dispatchEvent=function(a){var b,c=this.M;if(c)for(b=[];c;c=c.M)b.push(c);var c=this.S,d=a.type||a;if(m(a))a=new K(a,c);else if(a instanceof K)a.target=a.target||c;else{var e=a;a=new K(d,c);ha(a,e)}var e=!0,f;if(b)for(var g=b.length-1;!a.l&&0h||h>n||(a.i||(a.i=new Y(1E3),T(a.i,"tick",p(function(){var a="";n=n&&Wa(this);n-- },a))),a.i.dispatchEvent("tick"),0 adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); σε χέρια διασήμων, χορηγών και λοιπών ζάπλουτων αφήνοντας στην «απέξω» τους κοινούς θνητούς.

Κάποιος, πάντως, κατάφερε να βρει με κάποιον τρόπο 39 εισιτήρια και τα πουλά, αλλά σε εξωφρενικές τιμές. Σύμφωνα με το TMZ, διαθέτει δύο εισιτήρια για την έκτη σειρά από το ρινγκ, με κόστος 87.500 δολάρια έκαστο.

Οι τιμές των υπολοίπων κυμαίνονται από 7.850 μέχρι 42.500 δολάρια.

Πηγή: sport-fm.gr

Via

        www.SPORstories.eu
SPORTS NEWS LIVE BET GAMES SCORES stoixhma olimpiakos- pao nea panathinaikos ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΑΣΤΕΙΑ VIDEO LIVESCORES POKER KAZINO YGEIA ANEKDOTA LIVE STREAM TV

Share on Google Plus