ΑΝΕΚΔΟΤΟ: Ένας Ιταλός, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός… στα χέρια των Ζουλού !!

Ήταν ένας Ιταλός, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός και τους πιάσαν οι Ζουλού.

Λένε οι Ζουλού: Όποιος ρίξει κάτι στην λίμνη και δεν καταφέρει να το βρει ο γιος του αρχηγού, θα ζήσει. Αλλιώς θα τον
σκοτώσουμε.

Ρίχνει ο Ιταλός ένα χαλικάκι.

Το βρίσκει ο γιος του αρχηγού, τον σκοτώνουν.

Ρίχνει ο αλβανος μία τρίχα.

Την βρίσκει ο γιος του αρχηγού, τον σκοτώνουν.

Λέει ο Ελληνας: Να δω που θα την βρείτε… Και ρίχνει μία κλανιά…

Via
...www.SPORstories.eu ...

Share on Google Plus